KLASZTOR KAMEDUŁÓW WARSZAWA

Klasztor Kamedułów Warszawa Bielański klasztor Kamedułów położony w warszawskiej dzielnicy Żoliborz to miejsce, które robi duże wrażenie. W skład dawnego zespołu klasztornego Kamedułów wchodzą kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i zabudowania klasztorne. Kościół został wzniesiony dla zakonu Kamedułów, którzy przybyli tu w połowie XVII wieku z Włoch. Budowę rozpoczętą w 1669 roku, a ukończono w 1710 roku, choć prace wykończeniowe trwały jeszcze blisko 50 lat.

Kościół późnobarokowy usytuowany jest na planie wydłużonego ośmioboku z dwoma dużymi kaplicami. Wewnątrz zwraca uwagę stiukowa dekoracja rokokowa oraz cenne obrazy. Tu również złożono serce Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W zakrystii na sklepieniu znajdują się malowidła M. A. Palloniego z drugiej połowy XVII wieku. Pozostałe zabudowania klasztorne, jakie możemy zobaczyć to: refektarz, infirmeria, dom gościnny i trzynaście domków pustelniczych.

Od białego koloru habitów zakonników pochodzi nazwa gminy Bielany. Zgodnie z regułą Kamedułów pustelnie zawsze położone były pośród lasów, a otaczająca przyroda była przez nich traktowana ze szczególną troską. Z biegiem lat liczba Kamedułów stopniowo malała. Ostatni z nich umarł w 1910 roku.

Tuż obok wschodniej ściany kościoła Stanisław Staszic ma swój grobowiec. On sam w testamencie zdecydował o takiej właśnie lokalizacji i to dzięki niemu Klasztor Kamedułów stoi właśnie w tym miejscu. Stanisław Staszic często bywał w Lesie Bielańskim i prowadził obserwacje geologiczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz